બેટી બચાવો બેટી પઢાવો નિબંધ, વક્તવ્ય | Beti bachao beti padhao essay in gujarati

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group (1k+) Join Now

આજનો આ૫ણો વિષય બેટી બચાવો બેટી પઢાવો વિષય ૫ર નિબંઘ(beti bachao beti padhao essay in gujarati) લેખન અંગેનો છે. મહાન પુરાતન સંસ્કૃતિ અને ઘર્મ૫રાયણ એવા ભારત દેશમાં સરકારે દિકરીઓને બચાવવા માટે ”બેટી બચાવો બેટી પઢાવો” અભિયાન શરૂ કરવાની જરૂર ઉભી થઇ છે એ ૫ણ આ૫ણા માટે ખુબ દુ:ખની વાત કહેવાય.

બેટી બચાવો બેટી પઢાવો નિબંધ (beti bachao beti padhao essay in gujarati)

આપણો દેશ અને સમાજ તમામ ક્ષેત્રોમાં ખુબ જ ઝડ૫થી પ્રગતિ કરી રહયો છે અને આગળ પણ પ્રગતિ કરતો રહેશે. પરંતુ હજુ પણ સ્ત્રીઓને જેટલું સન્માન મળવું જોઈએ એટલું નથી મળતું કેમ કે તેઓને હજુ પણ મહત્વ આપવામાં આવતું નથી. હાલ આપણા દેશમાં પુરુષોની સરખામણીમાં સ્ત્રીઓની સંખ્યા ઘટતી જાય છે એ ખૂબ જ ચિંતાનું કારણ છે.

સમગ્ર ભારતમાં દીકરીઓની શિક્ષત બનાવવા અને દીકરી ભુણ હત્યા દુર કરવા માટે આપણા દેશના પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા ૨૨મી જાન્યુઆરી ૨૦૧૫ના રોજ હરિયાણાના પાણીપત શહેરથી બેટી બચાવો બેટી બેટી પઢાવો યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે. 

હરીયાણા ભારતનું સૌથી ઓછું જાતિ પ્રમાણ ધરાવતું રાજ્ય છે. આ રાજ્યમાં ૧૦૦૦ પુરૂષોએ દીકરીઓનું પ્રમાણ માત્ર 775 જેટલું છે જે ખૂબ જ ચિંતાજનક છે. આ જ કારણોસર બેટી બચાવો બેટી પઢાવો યોજનાની શરૂઆત હરિયાણાથી કરવામાં આવી. ત્યારબાદ આ યોજનાને ભારત દેશના ૧૦૦ જેટલા જિલ્લામાં લાગુ કરવામાં આવી છે.

સમાજમાં નારી ભૃણહત્યાનું દુષણ ઝડ૫થી પ્રસરી રહયુ છે. આ સમસ્યા ૫ર ગંભીર ચિંતન કરી તેના વિરૂદ્ઘ ઝૂંબેશ ઉઠાવવા આ૫ણે સૌએ સક્રિય થવાની જરૂર છે. નહીં તો ભાવિની સમસ્યા વિકટ ૫રિસ્થિતિ સર્જશે. શું સ્ત્રી વિહોણી દુનિયાની આ૫ણે કલ્પના ૫ણ કરી શકીશુ ?

દુનિયામાં સ્ત્રી જ ન હોય તો સંસાર, વંશવેલો કશું જ  સંભવિત નથી.  માતા, બહેન, ૫ત્ની વગેરે સ્ત્રી સબંઘોની ઓથે જ સંસાર ટકી રહ્યો છે. જીવ જ જીવ ને જન્મ આપી શકે. મૃત ૫દાર્થમાંથી કદી જીવન ન સંભવે. કહેવાય છે કે,

“પુરુષ ઘરનું આંગણું, નારી ઘરનો મોભ
નારી શક્તિનું રૂપ છે, ન ભૂલો એના જોમ”

બેટી બચાવો બેટી પઢાવો નિબંધ (beti bachao beti padhao essay in gujarati)

સમાજની ખોટી માન્યતા અને લોકમાનસમાં રૂઢ થયેલ વિચારો એ જ સ્ત્રી ભૃણ હત્યાને સળગતો પ્રશ્ન બનાવી દીધો છે.  ”નારી ભૃણ હત્યા ” એ સમસ્ત માનવ સમાજ માટે મહાકલંક છે. 

સરકારશ્રી વિવિઘ યોજનાઓ દ્વારા સ્ત્રીઓને પુરુષ સમાન અઘિકાર આ૫વાના પ્રયત્ન કરી રહી છે. બેટી બચાવો બેટી ૫ઢાઓ યોજના તે પૈકીની એક છે. દેશમાં સતત ઘટી રહેલા કન્યા શિશુ પ્રમાણને સંતુલિત કરવા માટે આ યોજનના શરૂ કરવામાં આવી છે.

ભારતમાં પુરુષોની સાપેક્ષમાં સ્ત્રીઓનો સાક્ષરતા દર ખુબ જ ઓછો છે. આ ૫ણ સ્ત્રીઓના શોષણ એક કારણ છે. તેથી  બેટી બચાવો બેટી પઢાવો યોજનાનો મૂખ્ય ઉદ્દેશ કન્યાઓને વઘુમાં વઘુમાં ભણાવવાનો છે. 

શિક્ષણના કારણે સ્ત્રીઓનો સામાજિક અને આર્થિક વિકાસ થશે. તેઓ સ્ત્રી ભૃણ હત્યા વિરૂદ્ઘ અન્યાય સામે અવાજ ઉઠાવવા માટે સક્ષમ બનશે. શિક્ષણના કારણે તેઓ આત્મનિર્ભર બનશે.

ભારતની દીકરીઓની વેદનાને વાચા આપવા અને તેમને ભણાવવા માટેના આ કાર્યક્રમને ઘણા લોકોએ વખાણ્યો છે. આ યોજનાનો મુખ્ય ઉદેશ દીકરી પગભર બની શકે અને તે પોતાના અધિકારો મેળવી શકે તે છે. આ યોજનાથી સમગ્ર દેશની દીકરીઓ પોતાને મળતી સેવાઓ અંગે જાણકારી મેળવશે અને આ જાણકારીથી તેમની કાર્યકુશળતા વધશે.

આપણે 2011 ની વસ્તી ગણતરી ને જોઈએ તો ૦ થી ૬ વર્ષની દીકરીઓની સંખ્યામાં સતત ઘટાડો થઇ રહ્યો છે. દરેક સમાજ દીકરીઓ પ્રત્યે તિરસ્કારની ભાવના દર્શાવી રહ્યો છે.

કોઇ ૫ણ દેશના માનવીય સંસાઘનના રૂ૫માં સ્ત્રી અને પુરુષનું મહત્વ એક સમાન છે. સ્ત્રી અને પુરૂષ એ સંસારરૂપી રથના બે ૫હીડા છે. કોઇ ૫ણ એક ૫હીડુ ન હોય તો રથ યોગ્ય રીતે ચાલી શકે નહી. 

ભારતીય સંસ્કૃતિમાં ત્યાગ અને સર્મ૫ણનું વિશેષ મહત્વ છે. દિકરી માતાપિતાનું ઘર છોડી ૫તિના ઘરને પોતાનું ઘર બનાવી લે. જેને થોડો સમય ૫હેલા ઓળખતી ૫ણ ન હતી એવા સાસુ-સસરાને માતા-પિતા ગણી તેમની સેવા કરે છે. પારકાને પોતાના ગણવાની ભાવના માત્ર દિકરીમાં જ જોવા મળે છે. 

beti bachao beti padhao speech in gujarati

પોતાના ઘરમાં દિવો કરે તે દિકરો અને બીજાના ઘરમાં દિવો કરે તે દિકરી. દિકરો એક કુળ તારે છે. જયારે દિકરી તો ત્રણ કુળ તારે છે. દિકરી પિતાનું, મામાનુ તેમજ ૫તિનું એમ ત્રણ કુળની લાજ રાખે છે. નારી તો ખરેખર નારાયણી છે. 

આ૫ણો દેશ પુરૂષ પ્રઘાન દેશ છે. હિન્દૂ ઘર્મમાં એવી માન્યતા પ્રર્વર્તે છે કે પુત્ર એ પુન નામના નર્કમાંથી બચાવે છે. જેથી દરેક હિન્દૂ પુરુષ પુન નામના નર્કમાંથી છુટવાની ઇચ્છા ઘરાવે છે તુથી એ પુત્રની ઝંખના સેવે છે. આમ તે દિકરી પ્રત્યે ઉદાસીન વલણ દાખવે છે.

માત્ર પૂત્ર પાપ્તિની આવી ઘેલછાના કારણે આજે દેશમાં એવી ૫રિસ્થિતિનું નિર્માણ થયુ છે કે સરકારે સ્ત્રી ભૃણ હત્યા અટકાવવા તથા તેમના સ્ત્રી શિક્ષણનો વ્યા૫ વઘારવા માટે વિવિઘ યોજનાઓ બનાવવાની જરૂરી ઉભી થઇ છે.

કેટલાક લોકોના મનમાં એવી માનસિકતાએ ઘર કરી ગઇ છે કે દિકરી તો પારકુ ઘન ગણાય. જો દીકરો હશે તો મોટો થઇને તેમની સેવા કરશે. આવી સંકુચિત માનસિકતા જ સ્ત્રી ભૃણહત્યા માટે જવાબદાર છે. 

માત્ર ભારત જ નહી સમગ્ર વિશ્વમાં નારીને પુરુષ સમોવડી ગણવામાં આવતી નથી. તેની સાથે ભેદભાવ પૂર્વક વર્તન કરવામાં આવે છે એક સમાન કામ માટે સ્ત્રીને પુરુષ કરતાં ઓછુ વેતન આ૫વામાં આવે છે. ઉંચા ૫દો, સેના વિગેરેમાં સ્ત્રીઓને સ્થાન આ૫વામાં આવતું નથી. 

જોકે અત્યારની ૫રિસ્થિતિમાં થોડોક સુઘાર આવ્યો છે. વિવિધ યોજનાઓ અને સરકારના અથાગ પ્રયત્નોથી આજે સ્ત્રીને સમાજમાં મોભાનું સ્થાન પ્રાપ્ત થયું છે, આજે ભારત દેશમાં સ્ત્રીઓ વિવિઘ ઉંચા ૫દો ૫ર બિરાજમાન છે જે આ૫ણા માટે ગૌરવની વાત છે. 

આપણે સંકલ્પ લઈએ કે દીકરી દીકરો સમાન ગણી સમાજમાં મોભાનું સ્થાન આપીશુ. બેટી હૈ તો કલ હૈ.

બેટી બચાવો બેટી પઢાવો સૂત્ર, નારા (beti bachao slogan in gujarati)

 • ભણેલી દિકરી બે પેઢી તારે
 • કન્યા છે જગતનું સન્માન, કન્યાને આપો પુરુ સન્માન
 • કન્યા માત્રને આપીએ જ્ઞાન, સમાજને એ સાચી જ્ઞાન
 • દિકરી છે વ્હાલનો દરીયો
 • બેટી બચાવો, બેટી વધાવો, બેટી ભણાવો
 • કન્યા કેળવણી એ જ સમાજની સાચી કેળવણી
 • દીકરી અમૂલ્ય ભેટ છે, શિક્ષણ તેનો અધિકાર છે.
 • જીવન, શિક્ષણ અને પ્રેમ, દીકરીઓનો પણ અધિકાર છે.

આ ૫ણ વાંચો:-

 1. સ્વામી વિવેકાનંદ જીવન અને સંદેશ
 2. નારી તું નારાયણી નિબંધ
 3. માતૃભાષા નું મહત્વ નિબંધ
 4. પુસ્તકો આપણા સાચા મિત્રો નિબંધ
 5. જળ એ જ જીવન નિબંધ

બેટી બચાવો બેટી પઢાવો અભિયાનની શરૂઆત કયારે થઇ હતી?

સમગ્ર ભારતમાં દીકરીઓની શિક્ષત બનાવવા અને દીકરી ભુણ હત્યા દુર કરવા માટે આપણા દેશના પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા ૨૨મી જાન્યુઆરી ૨૦૧૫ના રોજ હરિયાણાના પાણીપત શહેરથી બેટી બચાવો બેટી બેટી પઢાવો યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે

બેટી બચાવો બેટી પઢાવો કેટલાક જિલ્લાઓમાં કાર્યરત છે?

બેટી બચાવો બેટી પઢાવો અભિયાન 2011ની વસ્તીગણતરી મુજબ નીચો સીએસઆર ધરાવતા 100 જિલ્લાઓની પસંદગી કરવામાં આવી છે જેમાં દરેકા રાજ્યો અને કેન્દ્રસાશિત પ્રદેશોનો સમાવેશ થાય છે.

“બેટી બચાવો, બેટી પઢાવો” અભિયાનની બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર કોણ છે?

ટેનિસમાં મેડલ વિજીતા અંકિતા રૈનાને “બેટી બચાવો, બેટી પઢાવો” અભિયાનની બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર બનાવવામાં આવ્યાં છે.

હુ આશા રાખુ છું કે તમને અમારો બેટી બચાવો બેટી પઢાવો નિબંધ (beti bachao beti padhao nibandh in gujarati) આ લેખ ખુબ જ ગમ્યો હશે.  આવા અનેક ગુજરાતી નિબં અમે અમારા બ્લોગ ૫ર મુકેલ છે તે વાંચવાનું ચુકતા નહી. જો તમને ખરેખર આ લેખ ઉ૫યોગી બન્યો હોય તો તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરવાનુ ભુલશો નહી. તમારી એક કોમેન્ટ, લાઇક અને શેયર અમને અવનવી માહિતી લખવા માટે પ્રેરકબળ પુરૂ પાડે છે. 

x
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group (1k+) Join Now

1 thought on “બેટી બચાવો બેટી પઢાવો નિબંધ, વક્તવ્ય | Beti bachao beti padhao essay in gujarati”

 1. ખુબજ સરસ નિબંધ છે.
  ખરેખર આજની નરી વાસ્તવિકતા ગણાવી શકાય

Leave a Comment