ગાયત્રી ચાલીસા | gayatri chalisa gujarati pdf

ગાયત્રી ચાલીસા

ગાયત્રી ચાલીસાએ ગાયત્રી માતાની આરાધના માટેનું ખૂબ જ સુંદર માધ્યમ છે. આ મંત્રમાં ચાલીસ શ્લોકોનો સમૂહ છે. જેના દ્વારા ભક્તો …

Read more

shani chalisa gujarati | શનિ ચાલીસા

shani chalisa gujarati ( શનિ ચાલીસા)

આજના આ આર્ટીકલ્સમાં આ૫ણે ભગવાન શનિદેવ પુજા અર્ચના માટે ગુજરાતીમાં શનિ ચાલીસા (shani chalisa gujarati) જાણીશું. શિવ પુરણામાં જણાવ્યા અનુંસાર …

Read more

hanuman chalisa gujarati | હનુંમાન ચાલીસા

hanuman chalisa gujarati

આજનો આ૫ણો આ લેખ ભગવાન શ્રી હનુંમાનજીને સમર્પિત છે. આજના આર્ટિકલ્સમાં આ૫ણે ગુજરાતીમાં હનુંમાન ચાલીસા (hanuman chalisa gujarati) વિશે જાણીશુ. …

Read more