હિન્દી દિવસ 2023 | hindi diwas information in gujarati

હિન્દી દિવસ

 ભારતમાં 14 સપ્ટેમ્બરે 1953થી હિન્દી દિવસ મનાવવામાં આવે છે. દુનિયામાં સૌથી વધુ બોલાતી ભાષાઓમાં ત્રીજા સ્થાને હિંદી ભાષા છે. પ્રથમ …

Read more

કોરોના વિશે નિબંધ | corona essay in gujarati

કોરોના વિશે નિબંધ

આજે આખુ વિશ્વ કોવીડ-૧૯ નામની વેશ્વિક મહામારી સામે ઝઝુમી રહયુ છે. ડિસેમ્બર-૨૦૧૯માં ચીનના વુહાન શહેરમાં કોવીડ-૧૯નો પ્રથમ કેસ જોવા મળ્યો …

Read more