વિશ્વ વિદ્યાર્થી દિવસ | એપીજે અબ્દુલ કલામ (world students’ day in Gujarati)

વિશ્વ વિદ્યાર્થી દિવસ

જીવનની અંતિમ ક્ષણ સુધી જેઓ વિદ્યાર્થીઓની વચ્ચે જ રહ્યા એવા આ૫ણા પૂર્વ રાષ્ટ્ર૫તિ અબ્દુલ કલામનો જન્મ દિવસ ‘વિશ્વ વિદ્યાર્થી દિવસ’ …

Read more

અંજીર ના ફાયદા અને નુકસાન ( Anjeer Na Fayda)

અંજીરના ફાયદા

અંજીર સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. અંજીર ખાવાથી સ્વાસ્થ્યને અઢળક ફાયદાઓ થાય છે. અંજીરમાં અનેક ગુણો રહેલા છે. અંજીરના ચમત્કારિક …

Read more

સોયાબીન વિશે માહિતી, ફાયદા, ગેરફાયદા | soybean na fayda

સોયાબીન

સોયાબીન (અથવા સોયબીન)નું નામ તો તમે સાંભળ્યુ હશે. આજના આ આર્ટીકલ્સમાં આ૫ણે સોયાબીનનો છોડ, સોયાબીન ની ખેતી,વાવેતર, સોયાબીન ના ફાયદા, સોયાબીન ભાવ, …

Read more