આંબાપાણી ઈકો ટુરીઝમ | ambapani eco tourism

ambapani eco tourism

આંબાપાણી ઈકો ટુરીઝમ:- ગુજરાતના જોવાલાયક કે ફરવાલાયક સ્થળોની વાત કરીએ તો ઘાર્મિક દ્રષ્ટિએ સૌરાષ્ટ અને કુદરતી/નેચરલ દ્રષ્ટિએ દક્ષિણ ગુજરાતનું નામ …

Read more

થુટી નેચર પોઇન્ટ | Thuti Nature Point

ઉચ્છલ તાલુકાનું થુટી ગામ ઉકાઇ વિસ્થાપિત ગામો પૈકીનું એક ગામ છે. થુટી ઉકાઇ ડેમના રમણીય કિનારે વસેલું પ્રાકૃતિક સૌંદર્યથી ભરપુર …

Read more