કાળી ચૌદશનું મહત્વ | નરક ચૌદશ | kali chaudas nu mahatva gujarati 2022

કાળી ચૌદશનું મહત્વ

દિવાળીનો તહેવાર નજીક આવી રહ્યો છે ત્યારે આપણે દિવાળીમાં આવતાં તહેવારો વિશે માહિતી મેળવીએ. દિવાળીના તહેવારોની શરૂઆત કેટલાંક પ્રાંતમાં એકાદશીથી …

Read more

હિન્દી દિવસ 2022 | hindi diwas information in gujarati

હિન્દી દિવસ

 ભારતમાં 14 સપ્ટેમ્બરે 1953થી હિન્દી દિવસ મનાવવામાં આવે છે. દુનિયામાં સૌથી વધુ બોલાતી ભાષાઓમાં ત્રીજા સ્થાને હિંદી ભાષા છે. પ્રથમ …

Read more