આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ 2024, થીમ, ભાષણ, નિબંધ | વિશ્વ મહિલા દિવસ નિબંધ (women’s day Nibandh in Gujarati)

આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ

 દર વર્ષે ૮મી માર્ચના દિવસને સમગ્ર વિશ્વમાં આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ તરીકે મનાવવામાં આવે છે. આ આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ કેમ ઉજવવામાં આવે છે, …

Read more

જીવનમાં વિજ્ઞાનનું મહત્વ નિબંધ | વિજ્ઞાન વરદાન કે અભિશાપ નિબંધ

વિજ્ઞાનનું મહત્વ નિબંધ

આજે વિજ્ઞાનના કારણે માણસે એટલી બધી પ્રગતિ કરી છે કે માણસ સાધનો, શિક્ષણ, મનોરંજન, ચિકિત્સા, દરેક કાર્યમાં વિજ્ઞાનના સાધનોને કારણે …

Read more