મહાશિવરાત્રી વિશે

ભારતમાં હિન્દુઓના તેત્રીસ કરોડ દેવી-દેવતાઓ છે, જેને તેઓ માને છે અને પૂજે છે, પરંતુ તેમાંથી મુખ્ય સ્થાન ભગવાન શિવનું છે. …

Read more