ચૂંટણી વિશે નિબંધ | Election Essay in Gujarati

ચૂંટણી વિશે નિબંધ

ચૂંટણી એ કોઈપણ લોકશાહી પ્રણાલીનો આધાર છે. તેઓ નાગરિકોને તેમના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરવા અને તેમના પ્રતિનિધિઓને પસંદ કરવાની મંજૂરી આપે …

Read more

ગુજરાત વિશે નિબંધ | Gujarat Essay in Gujarati

ગુજરાત વિશે નિબંધ

ભારતના દરેક ઇતિહાસમાં જેનું નામ સુર્વણ અક્ષરે લખાયેલ છે એવા મહાપુરુષો, મહત્વના સ્થળો, નદીઓ, પર્વતો, સંતો-મહંતોની પાવન ભુમિ એટલે આપણું …

Read more

ગુરુ તેગ બહાદુર વિશે નિબંધ | Guru Tegh Bahadur Essay in Gujarati

વિશ્વના ઈતિહાસમાં ધર્મ તેમજ માનવીય મુલ્યો, આદર્શો તેમજ સિધ્ધાંતોની રક્ષા માટે પ્રાણની આહુતિ આપનારાઓમાં ગુરુ તેગ બહાદુર સાહેબનું નામ અદ્વિતિય …

Read more