સાવિત્રીબાઈ ફૂલે નિબંધ, માહિતી | Savitribai Phule in Gujarati

સાવિત્રીબાઈ ફૂલે

સાવિત્રીબાઈ ફૂલે ભારતની પ્રથમ કન્યા શાળાના પ્રથમ મુખ્ય શિક્ષક અને પ્રથમ ખેડૂત શાળાના સ્થાપક હતા. મહાત્મા જ્યોતિબાને મહારાષ્ટ્ર અને ભારતમાં …

Read more

હોળી નિબંધ | Holi Nibandh in Gujarati

હોળી નિબંધ holi nibandh in gujarati)

હોળી નિબંધ(holi nibandh in gujarati):- હોળીનો તહેવાર હિન્દુઓ દ્વારા ઉજવવામાં આવતા એક મુખ્ય તહેવાર છે. હોળી એક એવો ઉત્સવ છે …

Read more

આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ 2023, થીમ, ભાષણ, નિબંધ | વિશ્વ મહિલા દિવસ નિબંધ (women’s day Nibandh in Gujarati)

આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ

 દર વર્ષે ૮મી માર્ચના દિવસને સમગ્ર વિશ્વમાં આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ તરીકે મનાવવામાં આવે છે. આ આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ કેમ ઉજવવામાં આવે છે, …

Read more