મધર ટેરેસા વિશે નિબંધ, જીવનચરિત્ર, ઇતિહાસ, સુત્રો, માહિતી (Mother Teresa in Gujarati- Essay, Wiki, Biography,  Information)

મધર ટેરેસા પર ગુજરાતી નિબંધ

એવું માનવામાં આવે છે કે વિશ્વના લગભગ તમામ લોકો ફક્ત પોતાના માટે જ જીવે છે, અને વ્યક્તિના દરેક કાર્ય પાછળ …

Read more

જીવનમાં પ્રામાણિકતાનું મહત્ત્વ | પ્રામાણિકતા નિબંધ (Pramanikta Essay in Gujarati)

પ્રામાણિકતા નિબંધ

પ્રામાણિકતા નિબંધ:- કહેવાય છે કે ”સ્વભાવ પ્રામાણિત હોવાથી કદાચ તમારા મિત્રો ઓછા બનશે ૫રંતુ જેટલા બનશે તે બઘા લાજવાબ બનશે.” …

Read more