ઇલાબેન ભટ્ટ | Ilaben Bhatt in Gujarati

ઇલાબેન ભટ્ટ

ઇલાબેન ભટ્ટનો જન્મ ૭ સપ્ટેમ્બર ૧૯૩૩ના રોજ ગુજરાતના અમદાવાદ ખાતે થયો હતો. ઇલાબહેનને અન્યાય સામે લડવાની તાકાત જાણે વારસામાં જ …

Read more

સંત તુકારામનું જીવનચરિત્ર | Sant tukaram information in Gujarati

સંત તુકારામ

ગુજરાતમાં જે સ્થાન નરસિંહ મહેતાનું છે. તેથીય વિશેષ સ્થાન મહારાષ્ટ્રમાં સંત તુકારામનું છે. નરસિંહ મહેતાનાં પ્રભાતિયાં ગાનારને જે આંતરિક આનંદ …

Read more