ડોક્ટર સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણન વિશે નિબંધ | Dr Sarvepalli Radhakrishnan in Gujarati

Dr Sarvepalli Radhakrishnan in Gujarati

Dr Sarvepalli Radhakrishnan in Gujarati:- સ્વતંત્ર ભારતના પ્રથમ ઉપરાષ્ટ્રપતિ અને બીજા રાષ્ટ્રપતિ તરીકે ડો. સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણનનું નામ ભારતીય ઈતિહાસમાં સુવર્ણ …

Read more

ગગનયાન |gaganyaan mission in Gujarati

ગગનયાન:- જ્યારે પણ આપણે અવકાશ શોધને લગતા કોઈપણ સમાચાર વિશે જાણીએ છીએ ત્યારે આપણે હંમેશા યુએસએ, રશિયા, ચીનના નામ જોતા …

Read more