રામકૃષ્ણ પરમહંસનો જીવન પરિચય, જન્મ જયંતિ 2023, નિબંધ | Ramakrishna Paramhans Biography, Jayanti in Gujarati

રામકૃષ્ણ પરમહંસ

રામકૃષ્ણ પરમહંસ ભારતના ખૂબ જ પ્રખ્યાત સંતમાંના એક છે. સ્વામી વિવેકાનંદ તેમના વિચારોથી પ્રેરિત હતા, તેથી જ વિવેકાનંદે તેમને પોતાના …

Read more

અબ્દુલ કલામ નું જીવનચરિત્ર | ડૉક્ટર અબ્દુલ કલામ નિબંધ

અબ્દુલ કલામ નો સંદેશ

વૈજ્ઞાનિક જગતની એક મહાન પ્રતિભાએ રાષ્ટ્રની પ્રગતિ, આર્થિક સમૃદ્ધિ અને સલામતીની દ્રષ્ટિએ રાષ્ટ્ર ને મજબૂત બનાવવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી છે, …

Read more