ગાયત્રી ચાલીસા | gayatri chalisa gujarati pdf

ગાયત્રી ચાલીસા

ગાયત્રી ચાલીસાએ ગાયત્રી માતાની આરાધના માટેનું ખૂબ જ સુંદર માધ્યમ છે. આ મંત્રમાં ચાલીસ શ્લોકોનો સમૂહ છે. જેના દ્વારા ભક્તો …

Read more

આંબાપાણી ઈકો ટુરીઝમ | ambapani eco tourism

ambapani eco tourism

આંબાપાણી ઈકો ટુરીઝમ:- ગુજરાતના જોવાલાયક કે ફરવાલાયક સ્થળોની વાત કરીએ તો ઘાર્મિક દ્રષ્ટિએ સૌરાષ્ટ અને કુદરતી/નેચરલ દ્રષ્ટિએ દક્ષિણ ગુજરાતનું નામ …

Read more