નિરાધાર વિધવા આર્થિક સહાય યોજના 2022 (ગંગા સ્વરૂપા આર્થિક સહાય યોજના)

નિરાધાર વિધવા આર્થિક સહાય યોજના

નિરાધાર વિધવા આર્થિક સહાય યોજના (ગંગા સ્વરૂપા આર્થિક સહાય યોજના) રાજ્યની નિરાધાર વિધવાઓની આર્થિક પરિસ્થિતિને યાને ઘ્યાને લઇ તેઓ સમાજમાં …

Read more

ઇસરોએ પીએસએલવી સી-49 દ્વારા EOS-01 સહિત 10 ઉપગ્રહોનું સફળતાપૂર્વક પ્રક્ષેપણ કર્યુુુ.

EOS-01 સહિત 10 ઉપગ્રહોનું સફળતાપૂર્વક પ્રક્ષેપણ

ભારતીય અવકાશ સંશોધન સંગઠન (ઇસરો)એ 07 નવેમ્બર 2020 ના રોજ ઇતિહાસ રચયો. ઇસરોએ તેના પ્રક્ષેપણ યાન પીએસએલવી-સી 49 દ્વારા EOS-01 સહિત 10 ઉપગ્રહોનું સફળતાપૂર્વક પ્રક્ષેપણ કર્યુ. ઇસરોએ 07 નવેમ્બર 2020 ના રોજ બપોરે 3:00 વાગ્યે પીએસએલવી-સી 49 દ્વારા 10 ઉપગ્રહો લોંચ કર્યા. આ લોકાર્પણ શ્રીહરિકોટાના સતિષ ધવન સ્પેસ સેન્ટરથી કરવામાં આવ્યું છે.

Read more

સરકારી કર્મચારીએ CCC ૫રીક્ષા કેમ પાસ કરવી જરૂરી છે તથા તેના હાલના નિયમો શુ છે?

સરકારી કર્મચારીએ CCC ૫રીક્ષા કેમ પાસ કરવી જરૂરી છે

મિત્રો અમારો આજનો આર્ટીકલ ખાસ કરીને સરકારી કર્મચારીઓ માટે ખુબ જ ઉ૫યોગી બની રહેશે. કારણ કે આજના આર્ટીકલમાં આ૫ણે સરકારી …

Read more