આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ 2023, થીમ, ભાષણ, નિબંધ | વિશ્વ મહિલા દિવસ નિબંધ (women’s day Nibandh in Gujarati)

આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ

 દર વર્ષે ૮મી માર્ચના દિવસને સમગ્ર વિશ્વમાં આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ તરીકે મનાવવામાં આવે છે. આ આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ કેમ ઉજવવામાં આવે છે, …

Read more

ડો. રાજેન્દ્ર પ્રસાદ જીવનપરિચય, નિબંધ, માહિતી | Dr Rajendra Prasad in Gujarati

રાજેન્દ્ર પ્રસાદ

રાજેન્દ્ર પ્રસાદ સ્વતંત્ર ભારતના પ્રથમ રાષ્ટ્રપતિ હતા. 26 જાન્યુઆરી, 1950ના રોજ આપણું પ્રજાસત્તાક અમલમાં આવ્યું ત્યારે ડૉ. રાજેન્દ્ર પ્રસાદને આ …

Read more