વિશ્વ વિદ્યાર્થી દિવસ | એપીજે અબ્દુલ કલામ (world students’ day in Gujarati)

વિશ્વ વિદ્યાર્થી દિવસ

જીવનની અંતિમ ક્ષણ સુધી જેઓ વિદ્યાર્થીઓની વચ્ચે જ રહ્યા એવા આ૫ણા પૂર્વ રાષ્ટ્ર૫તિ અબ્દુલ કલામનો જન્મ દિવસ ‘વિશ્વ વિદ્યાર્થી દિવસ’ …

Read more

ગુરુ તેગ બહાદુર વિશે નિબંધ | Guru Tegh Bahadur Essay in Gujarati

વિશ્વના ઈતિહાસમાં ધર્મ તેમજ માનવીય મુલ્યો, આદર્શો તેમજ સિધ્ધાંતોની રક્ષા માટે પ્રાણની આહુતિ આપનારાઓમાં ગુરુ તેગ બહાદુર સાહેબનું નામ અદ્વિતિય …

Read more

અંજીર ના ફાયદા અને નુકસાન ( Anjeer Na Fayda)

અંજીરના ફાયદા

અંજીર સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. અંજીર ખાવાથી સ્વાસ્થ્યને અઢળક ફાયદાઓ થાય છે. અંજીરમાં અનેક ગુણો રહેલા છે. અંજીરના ચમત્કારિક …

Read more