Advertisements

પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના – PM kisan samman nidhi yojana gujarat 2022

Advertisements

PM-KISAN યોજના એટલે ‘પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના

પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના (PM kisan samman nidhi yojana gujarat) અંતર્ગત ભારત સરકાર દેશના નાના અને સીમાંત ખેડુતોને સહાય આપી રહી છે અને વધુ સારી આજીવિકા માટે તેમને આર્થિક સહાય પૂરી પાડે છે. પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાની ઘોષણા 1 ફેબ્રુઆરી, 2019 ના રોજ કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી પિયુષ ગોયલે બજેટ 2020 દરમિયાન કરી હતી. કિસાન સન્માન નિધિ યોજના હેઠળ દેશના તમામ નાના અને સીમાંત ખેડુતો કે જેમની પાસે 2 હેક્ટર સુધીની ખેતીલાયક જમીન છે, તેમને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા વાર્ષિક 6000 રૂપિયાની આર્થિક સહાય આપવામાં આવે છે.

પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના સાતમા હપ્તાની ચુકવણી:- 

25 ડિસેમ્બર 2020 ના રોજ વડા પ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ યોજવામાં આવી હતી. આ વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા માનનીય વડા પ્રધાનશ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ દેરના ખેડૂતોને સંબોઘન કરતાં જણાવ્યુ કે  વડા પ્રધાન કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાનો સાતમો હપ્તો ખેડૂતોના ખાતામાં મોકલવામાં આવ્યો છે. આ રકમ તેમને એક જ ક્લિક દ્વારા ડીબીના માઘ્યમથી સીઘી જ ખેડૂતોના ખાતામાં મોકલવામાં આવી છે.આ યોજના હેઠળ 9 કરોડ ખેડુતોને 18000 કરોડથી વધુની રકમ આપવામાં આવી છે. આ યોજના અંતર્ગત અત્યાર સુઘીમાં કુલ 1 લાખ 10 હજાર કરોડથી ૫ણ વધુ રકમ ખેડૂતોના ખાતામાં મોકલવામાં આવી છે. આ યોજનાથી ખેડુતોને મોટો ફાયદો થયો છે. પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે આ રકમ માટે ખેડૂતો પાસેથી કોઈ ૫ણ પ્રકારનુ કમીશન લેવામાં આવ્યુ નથી અને ભ્રષ્ટાચાર થયો નથી. આધુનિક ટેકનોલોજી દ્વારા સંપુર્ણ પારદર્શીક રીતે ડીબીટીના માઘ્યમથી આ રકમ ખેડૂતોના બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી છે.

પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના સાતમા હપ્તાની વિશેષતા:-

 • રાજ્ય સરકાર દ્વારા ખાતાની નોંધણી અને ચકાસણી બાદ આ રકમ ખેડૂતોના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે. હાલમાં ભારતમાં માત્ર પશ્ચિમ બંગાળ રાજય સિવાય દેશના દરેક રાજ્યમાં પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાનો લાભ આ૫વામાં આવી રહ્યો છે.
 • પશ્ચિમ બંગાળમાં લગભગ 70 લાખ ખેડૂત છે જેઓ આ યોજનાના લાભથી વંચિત છે. પશ્ચિમ બંગાળના 23 ખેડુતોએ પણ વડા પ્રધાન કિસાન સન્માન નિધિ યોજના હેઠળ અરજી કરી હતી, પરંતુ પશ્ચિમ બંગાળ સરકારે તેમની અરજીની ચકાસણી કરી નથી.
 • માનનીય વડા પ્રધાનશ્રીએ આ વિડીયો કોન્ફરન્સિંગમાં નવા ખેડૂત કાયદા અંગે પણ ચર્ચા કરી હતી તેમણે આ કાયદાના ફાયદા સમજાવી અને ખેડુતોને ખાતરી આપી કે આ નવા ખેડૂત કાયદાથી તેમને કોઈ ૫ણ નુકસાન નહીં થાય.

પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાનો મુખ્ય હેતુ :

 • ભારત સરકારશ્રી દ્વારા ખેડૂતોની આવક વધારવાના ભાગરૂપે ખેતી કરતા ખેડૂત કુટુંબને સહાયરૂપ થવા માટે ૧૦૦% કેન્દ્ર સહાયિત યોજના તરીકે પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના જાહેર કરવામાં આવેલ છે.
 • ખેડૂતને ખેત સામગ્રીની ખરીદી માટે નાણાકીય જરૂરીયાત પરૂી પાડી શકાય જેથી ખેડૂતો તેઓના પાકનું સંરક્ષણ કરી શકે અને પુરતા ઉત્પાદન મારફત વર્ષના અંતે એક સુનિશ્ચિત આવક મેળવી  શકે. 
 • આ યોજનાથી ખેડૂતો પોતાના ખેતી ખર્ચ માટે ખાનગી ઘિરાણદારોના વિષચક્ર માંથી રક્ષ્ણ મેળવી શકશે.

પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના સહાયનું ધોરણ:

ખેડૂત કુટુંબને પ્રતિ વર્ષ રૂ.૬૦૦૦/- સહાય ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફર (ડી.બી.ટી.) માધ્યમથી મળવાપાત્ર થશે. જે ત્રણ સમાન હપ્તામાં ચાર માસના અંતરે ચુકવવામાં આવશે. જેમાં પહેલા હપ્તા તરીકે તારીખ ૦૧/૧૨/૨૦૧૮ થી ૩૧/૦૩/૨૦૧૯ સુધીનો સમયગાળો હતો. ત્યાર બાદ હવે દર ચાર માસના અંતરે બીજા હપ્તાઓ ચુકવવામાં આવે છે.

એક ખાતામાં એકથી વધુ ખેડુત કુટુંબ આવતા હશે, તો પણ દરેક કુટુંબદીઠ  રૂ. ૬૦૦૦/- ની  સહાય મળવાપાત્ર થશે

PM kisan samman nidhi yojana gujarat – સહાય મેળવવા અંગેની પાત્રતા

પતિ, પત્નિ અને સગીર બાળકો (૧૮ વર્ષથી ઓછી વયના) કે જેઓ પૈકી કોઇ પણ વ્યક્તિગત કે સંયુક્ત રીતે પોતાની ખેડાણ લાયક જમીન ધરાવતા હોય (સંસ્થાકીય જમીનધારકો સિવાયના) અને તે પૈકીના કોઇ પણ સભ્ય સહાય મળવાપાત્ર નથી તે કેટેગરીમાં સમાવિષ્ટ ન હોય તેવા તમામ ખેડુત કુટુંબ સહાય મેળવવા પાત્રતા ધરાવે છે.

PM kisan samman nidhi yojana gujarat – સહાય અરજી માટે જરૂરી વિગતો:

આ યોજનામાં અરજી કરવા માટે ખેડુતનું નામ, ગામ, તાલુકો,મોબાઇલ નંબર, આધાર નંબર, કેટેગરી, IFSC કોડ અને બેંક ખાતાની વિગતોની જરૂરીયા રહેશે.

PM kisan samman nidhi yojana gujarat – ખેડૂત કુટુંબે લાભ મેળવવા શું કરવું ?

 • આ યોજનાનો લાભ લેવા માંગતા ખાતેદાર ખેડૂતોએ પોતાના ગામમાં જ નક્કી થયેલ સર્વિસ પ્રોવાઇડર મારફત(https://www.digitalgujarat.gov.in/) પોર્ટલ પર ઓનલાઇન અરજી કરાવવી.
 • સર્વિસ પ્રોવાઇડર જેવા કે વિલેજ કોમ્પ્યુટર એન્ટરપ્રિનીયોર (વી.સી.ઇ.), દુધ મંડળી, સહકારી મંડળી, અન્ય કોઇ સરકારી અથવા સહકારી સંસ્થા/વ્યક્તિ મારફત અરજી કરાવવી.
 • અરજીકર્તાએ એ વિગતો સહિતનું ફોર્મ અને સંલગ્ન એકરારનામાની પ્રિન્ટ લઈ સહી કરી બેન્ક એકાઉન્ટ વિગત માટે ચેક/પાસબુકની નકલ અને આધારકાર્ડની સ્વ-પ્રમાણિત નકલ ડેટા એન્ટ્રી કેન્દ્ર ખાતે જમા કરાવવાની રહેશે. તલાટીએ તમામ વિગતો / દસ્તાવેજો એકત્રિત કરી લેવાના રહેશે. યોજના અમલીકરણના પ્રથમ વર્ષના પ્રથમ હપ્તા તરીકે આધારકાર્ડ નંબર ન હોય તો, તેવા કિસ્સામાં આધાર એનરોલમેન્ટ નંબર, ડ્રાઇવીંગ લાયસન્સ, ચુંટણીકાર્ડ વગેરે ઓળખપત્ર તરીકે આપવાનું રહેશે. પરંતુ ત્યારબાદ આધારકાર્ડ તેમજ આધાર સીડેડ બેન્ક એકાઉન્ટની વિગત ફરજીયાત પણે આપવાની રહેશે.
 • જમીન ધારક ખેડૂત કુટુંબ પૈકી લેન્ડ રોકોર્ડ પર નામ ધરાવતા વ્યક્તિ જો ગામમાં ન હોય અથવા ગામમાં રહેતા ન હોય તો તેમના વતી ખેડૂત કુટુંબ પૈકીના અન્ય પુખ્ત વ્યક્તિ એકરારનામું રજુ કરી શકશે. જે માટે એકરાનામું કરનાર વ્યક્તિએ પોતાનું નામ અને જમીન ધારક સાથેનો સબંધ એકરારનામાના નીચે ઉલ્લેખ કરવાનો રહેશે.
 • અરજીઓને ગ્રામસભામાં મંજૂરી મળેથી સહાય પાત્ર ગણાશે

PM kisan samman nidhi yojana gujarat – જમીન ધારકતા માટે ધોરણો :

 • જમીન ધારકતાની ગણતરી માટે તા.૦૧/૦૨/૨૦૧૯ની સ્થિતીની જમીન ધારકતા ધ્યાને લેવાની રહેશે.
 • જમીન ધારકના મૃત્યુના કારણે વારસાઇથી માલિકી હક્ક ટ્રાન્સ્ફર સિવાયના કિસ્સામાં આગામી પાંચ વર્ષ સુધીના કોઇ પણ નવા જમીન ધારકને આ લાભ મળવાપાત્ર રહેશે નહિ.
 • તા.૦૧/૧૨/૨૦૧૮ થી તા.૦૧/૦૨/૨૦૧૯ સુધીના સમયગાળામાં જમીન ધારક તરીકે નોંધાયેલ જમીન ધારકને લેન્ડ રેકોર્ડમાં જમીન ધારણ કર્યા અંગેની નોંધણી તારીખથી લાભ મળવાપાત્ર થશે,
 • આવા કિસ્સાઓ કે જ્યાં ખરીદી, વારસાઇ, વસિયતનામા, ભેટ સહિતના કારણોએ ખેડાણ લાયક જમીનની માલિકીના હક્ક તા.૦૧/૧૨/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૦૧/૨૦૧૯ના સમયગાળામાં ટ્રાન્સફર થયા હોય તેવા કિસ્સામાં નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ના પ્રથમ હપ્તા માટે ટ્રાન્સફર તારીખથી તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯ સુધીના સમયગાળા માટે ચાર મહિનાના પ્રમાણમાં લાભ મળવા પાત્ર થશે.

PM kisan samman nidhi yojana gujarat – સહાય કોને મળવાપાત્ર નથી :

યોજના હેઠળ નીચે દર્શાવેલ ઉચ્ચ આર્થિક દરજ્જો ધરાવતા ખેડૂત કુટુંબ લાભ માટે ગેરપાત્ર ઠરશે.

(અ) સંસ્થાકીય જમીનધારકો

(બ) જમીન ધારક ખેડૂત કુટુંબમાંની કોઇ એક અથવા વધુ વ્યક્તિ કે જેઓનો નીચેના પૈકી કોઇમાં સમાવેશ થતો હોય.

 1. વર્તમાન અને ભુતપુર્વ તમામ બંધારણીય હોદ્દો ધરાવતા વ્યક્તિ
 2. વર્તમાન અને ભુતપુર્વ મંત્રીશ્રી/રાજ્ય્કક્ષાના મંત્રીશ્રી, વર્તમાન અને ભુતપુર્વ લોકસભા /રાજ્યસભા / વિધાનસભાના સભ્શ્રી, વર્તમાન અને ભુતપુર્વ જિલ્લા પંચાયતના અધ્યક્ષશ્રી
 3. સેવારત અને નિવૃત્ત (તમામ) – કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારના મંત્રાલય/કચેરીઓ/ વિભાગો અને તેની ક્ષેત્રીય કચેરીઓ, કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારના તમામ જાહેર સાહસોના, કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર હસ્તકની તમામ સ્વાયત્ત અને સંલગ્ન સંસ્થાઓના તેમજ સ્થાનિક સંસ્થાઓના નિયમિત (મલ્ટી ટાસ્કિંગ સ્ટાફ/ વર્ગ-૪/ ગ્રુપ- ડી સિવાયના) તમામ અધિકારી, કર્મચારી
 4. બ-૨/૩ પૈકીના તમામ વય નિવૃત્ત/નિવૃત્ત પેન્શનધારકો કે જેઓ પ્રતિમાસ રૂ. ૧૦,૦૦૦/- કે તેથી વધુ પેન્શન મેળવતા હોય (મલ્ટી ટાસ્કિંગ સ્ટાફ/વર્ગ-૪/ગ્રુપ-ડી સિવાયના)
 5. છેલ્લા આકારણી વર્ષમાં ઇન્કમટેક્ષ ચૂકવેલ કરદાતા તેમજ વ્યવસાયિકો જેવા કે ડોકટર, એન્જિનિયર, વકીલ, ચાટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ અને આર્કિટેકટ કે જેઓ વ્યવસાયિક સંસ્થાઓ સાથે નોંધણી ધરાવતા હોય અને પ્રેક્ટિસ સ્વરૂપે વ્યવસાય ધરાવતા હોય.

મને આશા છે કે અમારો પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના (PM kisan samman nidhi yojana gujarat) વિશેનો આ લેખ આપને જરૂર પસંદ આવ્યો હશે. મારી હંમેશા એ કોશિશ રહેશે કે હું મારા વાચકોને સરકારી યોજનાઓ વિશે ગુજરાતીમાં સંપૂર્ણ માહિતી આપી શકું જેથી તમને કોઈ અન્ય સાઇટ કે અન્ય કોઇ લેખનુ વાંચન ના કરવું પડે. એના કારણે તમારા સમયની પણ બચત થશે અને એક જ જગ્યાએથી તમને સંપૂર્ણ ઇન્ફોર્મેશન મળી જશે. જો તમને આ લેખ વિશે કોઈપણ સમસ્યા કે પ્રશ્નો હોય તો તેના વિશે કોમેન્ટ કરી શકો છો, હું એનો પ્રત્યુત્તર આપવા ચોકકસ પ્રયત્ન કરીશ. જો તમે મુખ્યમંત્રી કિસાન સહાય યોજના ની માહીતી મેળવવા માંગતા હોય  તો અમારો તે લેખ લીંક ૫ર કલીક કરી વાંચી શકો છો. આશા છે કે એ લેખ ૫ણ તમને જરૂર ગમશે  

મિત્રો આ લેખમાં જે ૫ણ માહિતી રજુ કરવામાં આવી છે તે માહિતી સરકારશ્રીના પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના અંગેના ૫રિ૫ત્રો/ઠરાવોનો અભ્યાસ કર્યા બાદ જ તૈયાર કરવામાં આવેલ છે જેમાં માનવ સહજ ભુલ થવાની શકયતા છે તેમજ તેમાં સરકારશ્રી દ્વારા નવા સુઘારાઓ ૫ણ કરવામાં આવી શકે છે. જેથી આ યોજના વિશેની વઘુ માહિતી માટે આ૫ સરકારશ્રીની અઘિકારીત વેબસાઇટ https://pmkisan.gov.in/ની મુલાકાત લઇ શકો છો.

જો તમને આ લેખ દ્વારા કંઈક શીખવા મળ્યું હોય અને અમારો લેખ ગમ્યો હોય તો તમારા મિત્રો સાથે સોશિયલ મીડિયાના માઘ્યમો જેવા કે ફેસબુક, ટ્વિટર, whatsapp વિગેરેમાં અવશ્ય શેર કરજો.

Leave a Comment

%d bloggers like this: