કોણ હતા ફિરોઝ ગાંધી, જેમની અટક વિવાદમાં છે? ઇન્દિરા ગાંધીને ‘ફાસીવાદી’ કેમ કહેવામાં આવ્યા?

ફિરોઝ ગાંધી

વિધાનસભામાં રાષ્ટ્રપતિના અભિવાદન પર આભાર પ્રસ્તાવના જવાબમાં, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો હતો કે ગાંધી પરિવાર દેશના પ્રથમ વડા …

Read more