કોરોના વિશે નિબંધ | corona essay in gujarati

કોરોના વિશે નિબંધ

આજે આખુ વિશ્વ કોવીડ-૧૯ નામની વેશ્વિક મહામારી સામે ઝઝુમી રહયુ છે. ડિસેમ્બર-૨૦૧૯માં ચીનના વુહાન શહેરમાં કોવીડ-૧૯નો પ્રથમ કેસ જોવા મળ્યો …

Read more