સાવિત્રીબાઈ ફૂલે નિબંધ, માહિતી | Savitribai Phule in Gujarati

સાવિત્રીબાઈ ફૂલે

સાવિત્રીબાઈ ફૂલે ભારતની પ્રથમ કન્યા શાળાના પ્રથમ મુખ્ય શિક્ષક અને પ્રથમ ખેડૂત શાળાના સ્થાપક હતા. મહાત્મા જ્યોતિબાને મહારાષ્ટ્ર અને ભારતમાં …

Read more

હોળી નિબંધ | Holi Nibandh in Gujarati

હોળી નિબંધ holi nibandh in gujarati)

હોળી નિબંધ(holi nibandh in gujarati):- હોળીનો તહેવાર હિન્દુઓ દ્વારા ઉજવવામાં આવતા એક મુખ્ય તહેવાર છે. હોળી એક એવો ઉત્સવ છે …

Read more

કલ્પના ચાવલા વિશે માહિતી ગુજરાતી, નિબંધ | Kalpana chawla information in Gujarati, Wiki, Mahiti, Biography, Essay

કલ્પના ચાવલા વિશે નિબંધ

અવકાશયાત્રી કલ્પના ચાવલાનો જન્મ 1 જુલાઈ, 1961 ના રોજ હરિયાણાના નાનકડા શહેર કરનાલમાં થયો હતો, તેના પિતાનું નામ બનારસલાલ ચાવલા …

Read more